Fool Institute of Technology

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ကူယာဥ္ အိမ္မက္ထဲက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို အခုဖန္းတီးၾကရေအာင္။ ဒီထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္မက္ေတြအတိုင္း လုပ္မယ္ ျဖစ္မယ္။ အရမ္းကို ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းၾကီးေပါ့။

Fool Institute of Technology မွ ၾကိဳဆိုပါ၏

Navigation


Forum
   
ForumTopicsPosts
No new posts

11Thu Jul 23, 2009 2:00 pm
Admin ေက်ာင္း၏ အေၾကာင္း (သို႔) ကၽြႏု္ပ္၏ Idea
No new posts

ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ား

ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေသခ်ာလိုက္နာပါ

11Thu Jul 23, 2009 2:16 pm
Admin ေက်ာင္းစည္းကမ္း
No new posts

Notice Board

ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား သိရိွရန္

11Wed Jul 29, 2009 5:41 pm
Admin ေက်ာင္းတြင္း သတင္း
No new posts

ေက်ာင္းသားေရးရာ

ေက်ာင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ အၾကံေပးခ်က္မ်ားတင္ျပရန္ျဖစ္သည္

110Thu Aug 06, 2009 10:10 am
Admin အၾကံေပးတင္ျပရန္
No new posts

စာၾကည့္တိုက္

စာၾကည့္တိုက္အထဲတြင္ ကဗ်ာ၊ အက္ေဆး၊ ႏွင့္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာစာတိုေပစမ်ား ေရးသားႏိုင္သည္။ ကူးယူသည့္စာမ်ားကို ကူးယူေၾကာင္း ကိုးကားေဖာ္ျပရမည္။

111Wed Jul 29, 2009 9:22 pm
Admin စာၾကည့္ခန္းထဲတြင္
No new posts

တိုလီမုတ္စ အိုင္တီ က႑

ဒီအခန္းက ထူးျခားပါသည္။ တျခားအခန္းမ်ားလို မိမိစိတ္ကူးေပါက္ရာ တီထြင္ထားေသာအရာမ်ားကိုသာ ေရးသားျခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ မိမိနားလည္ထားသလို၊ မိမိသရိွသေလာက္၊ ဖတ္သေလာက္ ကို ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ပါသည္။

Moderator: kingjumper

27Mon Feb 07, 2011 10:03 pm
gracetoegyi DHCP Server အေၾကာင္း
No new posts

Fool Computing Technology

IT ႏွင့္ပါတ္သက္ရာ သတင္းမ်ား၊ ဟာသမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ မိမိ၏စိတ္ကူးယာဥ္မႈမ်ား တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။

38Wed Jun 16, 2010 11:05 am
manawphyulay Training for Trainer ႏွင့္ Exam Preparation (Intensive Course) ဖြင့္လွစ္ျခင္း
No new posts

Fool Sociology

လူမႈေရးဘာသာမ်ား(ေလွ်ာက္)ေျပာရန္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အတင္းေျပာသည့္အခန္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂိၢဳလ္နံမည္မ်ားထဲ့သြင္း၍ ေစာ္ကားျခင္းမျပဳရ။ ေက်ာင္း စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားကို အတိအက်လိုက္နာရမည္

15Fri Sep 10, 2010 8:08 pm
gracetoegyi တို႔၊ တို႔ေတြ၊ တို႔တေတြ
No new posts

Fool Philosophy

မိမိသိရိွထားေသာ စိတ္ပညာ၊ ဒႆနမ်ားကို တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။

13Wed Jul 29, 2009 10:22 pm
Admin စာသင္ခန္းထဲတြင္
No new posts

ျမန္မာစာ

ကဗ်ာ၊ အက္ေဆး၊ ေဆာင္းပါး၊ ေ၀ဖန္ေရး စသည္ျဖင့္ ျမန္မာစာေပ အေၾကာင္းအရာမ်ားေရးသားရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတင္ျပသူမ်ားအေပၚမႈတည္၍ သီးသန္႔ အခန္းမ်ားဖြင့္ေပးပါမည္။ ေက်ာင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အတိအက်လိုက္နာပါ။

38Wed Jun 16, 2010 11:55 am
manawphyulay ဘ၀တဲ့လား
No new posts

Canteen

ေက်ာင္း Canteen ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေနရာမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။

215Tue Aug 11, 2009 11:11 am
Admin အဘြားၾကီး မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္တြင္
No new posts

အသင္းအဖြဲ

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္အရာ အသင္းဖြဲစည္းႏိုင္သည္။ မဖြဲ႔စည္းမီွ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တင္ျပရမည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အသစ္ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

00
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.

Science Fair

ဤအခန္းသည္ တစ္လတစ္ခါ ၂၂ ရက္ မွ - ၂၉ ရက္ ထိ က်င္းပေသာ Idea အသစ္ တင္ျပပြဲျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး ယုတၱိအရိွဆံုးတင္ျပႏိုင္သူမ်ားသည္ ပထမအၾကိမ္အတြက္ ပထမႏွစ္ ထိမွ - ၄ ၾကိမ္ေျမာက္တင္ျပႏိုင္သူကို Bachelor of Fool Sciences ဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္သည္။

00
No new posts

Yef ကန္

Yef ကန္ ေဘး၊ ၀ဲ၊ ယာ ေဘာင္ေပၚတြင္ လြပ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လာလည္ႏိုင္ပါသည္။ Forum စည္းကမ္းကိုလိုက္နာပါ။ ကန္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို အၾကံေပးခန္းတြင္ သြားေရာက္အၾကံေပးေစလိုပါသည္။

111Thu Aug 06, 2009 10:15 pm
Admin ကန္ေဘာင္ေပၚတြင္
No new posts

Fun Fair

ဒီမွာေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးကစားၾကမယ္၊ ၀ါသနာပါရင္ ဆိုမယ္၊ ကမယ္။

43Thu Feb 20, 2014 3:53 pm
raivaw Wahrheit Ueber Bauchmuskeln Programm Inkl 3 Bonusprodukte Download
No new posts

မိန္းကေလးေဆာင္

မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ေထြရာေလးပါးေျပာႏိုင္သည္။

14Thu Aug 05, 2010 8:54 pm
gracetoegyi အေဆာင္ေရာက္တဲ့ပထမဆံုးေန႔
No new posts

မိန္းကေလးေဆာင္ေရွ႕

မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလး အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ရန္ျဖစ္သည္။ အေဆာင္ေရွ႕ သီခ်င္းဆိုခ်င္း စေသာကိစၥမ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္သည္။

16Mon Feb 07, 2011 10:28 pm
gracetoegyi မရိွလြမ္း
No new posts

ေယာက်္ားေလးေဆာင္

ေယာက်္ားေလးအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ေထြရာေလးပါးေျပာႏိုင္သည္။

14Mon Feb 07, 2011 10:41 pm
gracetoegyi ကိုယ့္ကိုယ္မိတ္ဆက္ၾကရေအာင္
No new posts

ေယာက်္ားေလးေဆာင္ေရွ႕

ေယာက်္ာေလးေဆာင္ေရွ႕ cut-walk ေလွ်ာက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္

00
No new posts

႐ုပ္ရွင္႐ံု

႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျပာရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္ရန္ေခၚျခင္း၊ သြားၾကည့္ျခင္၊ ၾကည့္ျပီးေသာဇာတ္လမ္းေၾကာင္းေျပာျခင္း၊ မိမိကိုတိုင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရးသားႏိုင္သည္။

59Sun Feb 16, 2014 12:48 am
raivaw Generator_REX_Agent_of_Providence_RCFE41_NTSC_WII_WBFS.rar

Statistics

   
Who is online?
Who is online?
In total there is 1 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 1 Guest
Registered Users: None
Legend : [ Moderators ]
Birthdays
Birthdays

No users have a birthday today
Users with a birthday within the next 7 days: အ၀ိုင္းထြန္းထြန္း (36)

Forthcoming Calendar linked topics within the next 5 days
CalendarThere are no forthcoming calendar linked topic
Statistics
Statistics

Our users have posted a total of 107 messages

We have 37 registered users

The newest registered user is vyvamaur

Most users ever online was 16 on Fri Oct 18, 2013 7:30 am  • New posts New posts
  • No new posts No new posts
  • Forum is locked Forum is locked
Current date/time is Wed May 23, 2018 9:23 pm